تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

پرسشنامه اندازه‌گیری حمایت سازمانی درک شده و عوامل مؤثر بر آن



شناسه محصول: 871187
موجود

پرسشنامه اندازه‌گیری حمایت سازمانی درک شده و عوامل مؤثر بر آن

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پرسشنامه اندازه‌گیری حمایت سازمانی درک شده و عوامل مؤثر بر آن

پرسشنامه اندازه‌گیری حمایت سازمانی درک شده و عوامل مؤثر بر آن

این پرسشنامه توسط آلن و همکاران (2008) طراحی گردیده و دارای  59  گویه و 3 بعد می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: آلن و همکاران (2008)


پرسشنامه تفکر استراتژیک



شناسه محصول: 871195
موجود

پرسشنامه تفکر استراتژیک

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پرسشنامه تفکر استراتژیک

پرسشنامه تفکر استراتژیک

این پرسشنامه توسط جین لیدکا (2004) طراحی گردیده و دارای  40  گویه  می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: ندارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: جین لیدکا (2004)


پرسشنامه رضایتمندی زناشویی



شناسه محصول: 871059
موجود

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی

پرسشنامه رضایتمندی زناشویی

این پرسشنامه توسط دیوید اچ.اولسون ، دیوید جی.فورنیر ، جوئن ام. درانکمن  (2003) طراحی گردیده و دارای  115 گویه
می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: ندارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: دیوید اچ.اولسون ، دیوید جی.فورنیر ، جوئن ام. درانکمن  (2003)


پرسشنامه رفتارهای انحرافی سازمانی



شناسه محصول: 871014
موجود

پرسشنامه رفتارهای انحرافی سازمانی

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پرسشنامه رفتارهای انحرافی سازمانی

پرسشنامه رفتارهای انحرافی سازمانی

این پرسشنامه توسط بنت و رابینسون (2000) طراحی گردیده و دارای  8 گویه می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: ندارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: بنت و رابینسون (2000)


پرسشنامه آگاهي و استفاده مديران از MIS



شناسه محصول: 871004
موجود

پرسشنامه آگاهي و استفاده مديران از MIS

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پرسشنامه آگاهي و استفاده مديران از MIS

پرسشنامه آگاهي و استفاده مديران از MIS

این پرسشنامه توسط عبداللهی پور (1390) طراحی گردیده و دارای  66 گویه و 14 بعد می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: عبداللهی پور (1390)


پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)



شناسه محصول: 871006
موجود

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)

این پرسشنامه توسط لوتانز (2007) طراحی گردیده و دارای  24 گویه می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: ندارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: لوتانز (2007)


پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری



شناسه محصول: 870986
موجود

پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 6000تومان

برچسب ها :

پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری

پرسشنامه استاندارد شایسته سالاری

این پرسشنامه توسط مصلحی (1391) طراحی گردیده و دارای  51 گویه و 8 گویه می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: مصلحی (1391)


پرسشنامه مدیریت فروش



شناسه محصول: 870811
موجود

پرسشنامه مدیریت فروش

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 5000تومان

برچسب ها :

پرسشنامه مدیریت فروش

پرسشنامه مدیریت فروش

این پرسشنامه توسط مقیمی و همکاران (1390) طراحی گردیده و بانکداری سنتی دارای 65 گویه 17 بعد می باشد.

 پایایی و روایی: دارد

نوع فایل: ورد (WORD)

مولفه: دارد

نحوه نمره گذاری: دارد

منبع: مقیمی و همکاران (1390)


1
logo-samandehi